Има два начина за разрешаване на спорове, свързани с авторското право: Решаване на спорове извъндебно и съдебни спорове. По принцип политиката ни е да осигурим най-икономичните правни услуги за нашите клиенти. За тази цел ние се стремим да разрешим казуса добросъвестно, преди да бъдат предприети каквито и да било мерки за водене на спорове.

Процесуалните процеси могат да бъдат много скъпи и стресови, особено в областта на интелектуалната собственост. В интерес на всички е да решат проблемите, преди да станат по-големи. Както и да е, понякога съдебните спорове са единственият изход. Това често се случва, когато страните са застанали твърдо зад своите позиции и няма перспектива за договаряне на решение. При това обстоятелство може да няма друга алтернатива, освен да се търси решение на Съда.

Важно е да се предприемат действия, веднага щом автора или създателя на авторските права получи уведомление за нарушение на своето произведение или продукт. Това ще гарантира, че щетите са сведени до минимум.

Ако се нуждаете от помощ при спор за авторско право и/или нарушение на авторски права, трябва да се свържете с нас като специалисти по интелектуална собственост, като обикновено се уговаря среща в кантората ни в София.