Вещното право включва недвижими имоти (жилищни, търговски - сгради и парцели) и наеми. Тези активи са в основата на богатството и сигурността на всички нас. Ние можем да Ви помогнем при придобиването или разпореждането на тези активи.

Интелектуалнато и личното имущество често се пренебрегва, например патенти, търговски марки, авторски права и дизайни. Всички аспекти на правото на собственост са силно регулирани от държавата.

Нашите адвокат по вещно право имат опит и предлагаме нашите услуги в гр. София. Важно е да се уверите, че използвате професионални адвокати, които се фокусират върху детайлите.

Инвестицията в собственост - собствено жилище, инвестиционен или бизнес имот изисква определена решителност и внимателен подход също така и прецизно да подберете адвокат за изпълнението на сделката.

Избирайки нас да защитаваме Вашите интереси в процеса на покупка или продажба на имот Вие ще се доверите на млад и амбициозен специалист, които ще направи всичко възможно да защити интересите Ви.

Желателно е да се спазват всички препоръки след консултации свързани с:

  • Покупко-продажба на жилищни имоти.
  • Покупко-продажба на недвижими имоти с търговско или инвестиционно предназначение.
  • Лизинг.
  • Ипотеки.

Интелектуалната собственост на иновативен продукт, регистриране и поддържане на права на собственост по отношение на интелектуалната собственост може да доведе до загуба на ценно предимство.

Затова ние насърчаваме нашите клиенти да вземат всички необходими мерки, за да защитят собствеността си върху:

  • Патенти
  • Търговски марки
  • Авторско право
  • Дизайни

Каква е първата Ви стъпка? Потърсете съвет!

Потърсете съвет от нас, както за вашите възможности при покупка / продажба така и при правните процеси и възможните капани за непредпазливите при покупка, продажба или отдаване/наемане на недвижим имот.

Трябва да сте наясно предварително с възможните проблеми с които може да се сблъскате. Това е нашата роля!