Адвокат Астакова е водещ адвокат по данъчно право, специалист в областта на данъчното облагане, данъчните консултации, планирането, застъпничеството и съдебните спорове.

Моята цел е да намеря най-ефективния от гледна точка на данъчното облагане начин, по който клиентите ми да постигнат своите бизнес цели. Като данъчен адвокат предоставям консултации в областта на данъка върху доходите, ДДС, митническо облагане, обществените поръчки, данъка върху стоките и услугите и данъка върху продажбите. Имам богат опит в управлението и законодателните въпроси, данъчните ефекти върху различни видове сделки, данъчните облекчения и преференции и разнообразни методи за субсидиране и финансиране от държавата и европейските фондове.

Как мога да бъда полезен на своите клиенти

Работата ми включва данъчни и юридически консултации, данъчно планиране, проучвания на счетоводните досиета на фирмата за периода на ревизия, изготвяне на жалби и възражения, обжалване на ревизионни актове, изготвяне на договори: корпоративни, инвестиционни, търговски, данъчни, за недвижими имоти и др.

Данъчните съвети, който предлагам, са осъвременени и проследяват динамичното развитие на българското и европейското законодателство. В работата си използвам всички изследователски инструменти, с които разполага професията и следя ежедневно съдебната практика и препоръките на Националната агенция по приходите (НАП).

Моите клиенти могат да се възползват от комбинираните ми познания и опит като адвокат по данъчно право. Притежавам значителен опит във всички аспекти на данъчното законодателство, включително данъчно облагане на стоки, митници, корпоративни финанси, реорганизации и преструктуриране, пенсии и доходи на наети лица и данъчно облагане на ресурсите.

Структуриране и планиране на данъчното облагане

Аз вярвам, че правилното структуриране и планиране на данъчното облагане е от ключово значение за успешния резултат от транзакциите или инвестициите. Голяма част от моята данъчна практика включва структуриране на бизнес споразумения и инвестиции за оптимизиране на данъчната позиция на клиентите.

Аз вярвам, че правилното структуриране и планиране на данъчното облагане е от ключово значение за успешния резултат от транзакциите или инвестициите. Голяма част от моята данъчна практика включва структуриране на бизнес споразумения и инвестиции за оптимизиране на данъчната позиция на клиентите.