Когато сключваме застрахователна полица, очакваме да придобием спокойствие поради факта, че щетите ще бъдат покрити в случай, че претърпите загуба или нараняване на вас или на член от семейството, имуществени щети или други форсмажорни ситуации. Понякога обаче могат да възникнат ситуации, при които вашата застрахователна компания да откаже да покрие вашата претенция.

Ако сте предявили застрахователна претенция и тя е била отказана от вашата застрахователна компания, ние можем да ви помогнем. Ще ви помогнем да вземете правилното решение.

Имаме уникален опит от двете страни на застрахователния спор и сме запознати с тактиката, която застрахователните компании ще използват, за да отхвърлят и да не изплатят вашата претенция.

Наши клиенти са ни ангажирали в спорни застрахователни искове, в които исковете са оспорени, отхвърлени или се твърди, че са измамни.

Можем да ви помогнем и ако имате общ застрахователен спор, като например претенция с жилищна застраховка. Когато дойде време да заявите застрахователно обезщетение, клиентите изпадат в шок, когато застрахователите разчитат малкия шрифт, за да отхвърли искането им. Но каквото и претенция да имате най-добре първо се свържете с нас за да получите адекватна и компетентна консултация с опитен адвокат по застрахователно право.

Ако имате нужда от опитни адвокати в областта на застрахователното право се свържете с нас още днес или попълнете контактната ни форма.