Много от сключените бракове не продължават дълго – около 40% от браковете завършват с развод и най-лошото е, че в началото няма нищо подсказващо дали и Вие ще се сблъскате с този всеобщ проблем.

Предимството на предбрачните споразумения или казано с други думи брачен договор е, че ако Ви се наложи в някакъв етап от живота да потърсите услугите на адвокат за развод предварително всичко ще бъде регламентирано и вероятността да останете изненадан от хода събитията намален.

Важно е да се отбележи, че брачните договори могат да бъдат сключени преди, по-време или след прекратяване на отношенията, като условията в този договор може да фигурират:

  • Общи имущества – движими или недвижими
  • Дялови участия в дружества
  • Акции и облигации
  • Право на наследство
  • Доверително управление
  • Парични средства