Нашите тарифи

В Република България  с наредба на висшия адвокатски съвет е регламентиран минималният размер на адвокатските възнаграждения. Това означава, че договореният хонорар между клиента и неговия адвокат не може да е по-нисък от този минимум.

Адвокатски услуги /процесуално представителство/

Вид на делотоЗа една инстанция
1Изготвяне на документи за развор БЕЗ явяване в заседание200 лв.
2Развод по взаимно съгласие400 лв.
3Развод по исков ред600 – 1200 лв.
4Самостоятелен иск за издръжка на малолетно / непълнолетно дете, за увеличаване / намаляване на издръжка400 лв.
5Иск за оспорване на бащинство600 лв.
6Иск за родителски права / установяване на режим на лични отношения.цената се определя след запознаване със текущия казус
7Образуване на изпълнително производство за предаване на дете въз основа на издаден изпълнителен лист300 лв.
8Производство по Закона за защита от домашно насилие400 – 800 лв.
9Иск за промяна на име300 лв.
10Трудово делоСпоред материалния интерес, но не по-малко от 800 лв.
11Административни наказания (без глоба)300 лв.
12Обжалване на наказателно постановление на КАТ с глоба до 1000 лв.300 лв.
13Обжалване на наказателно постановление на КАТ с глоба над 1000 лв.300 лв. + 7% за горницата над 1000 лв.

За процесуално представителство по дела с определен интерес адвокатското възнаграждение е следното:

ИнтересХонорар
1при интерес до 1000 лева300 лв.
2при интерес от 1000 до 5000 лв.300 лв. + 7% за горницата над 1000 лв.
3при интерес от 5000 до 10000 лв.580 лв. + 5% за горницата над 5000 лв.
4при интерес над 10 000 лева830 лв. + 3% за горницата над 10000 лв.

Други услуги

  1. Устна консултация на място в кантората: 50 лв.
  2. Проучване на вече образувано дело на място в съда /конкретен казус/ и изразяване на становище по него: 80 – 120 лв.
  3. Изготвяне на пълномощни, писма и др. документи – 50 лв. за първа страница и 20 лв. за всяка следваща.
  4. Абонаменттно обслужване на търговци, общини и други юридически лица – 660 лв. / месец.
Обадете ни се
Заведи ме