Нашето първостепенна цел и значение е да покриваме изискванията на бъдещи и настоящи клиенти, за да могат те развиват успешен бизнес и за да им се предостави устойчива бизнес среда. Ние помагаме на нашите корпоративни клиенти чрез правните услуги, които предлагаме за да се гарантира, че бизнеса им е в съответствие с днешното правно законодателство.

Бизнес и търговската ни практика е концентрирана да действа и съветва по правни въпроси, свързвани с широк спектър от бизнес и търговски сделки, включително съвети за търговски договори, преструктуриране на дружества, бизнес структуриране, сливания, придобивания и продажба или покупка на фирми и предприятия в България.

Ние сме екип, които включва в себе си освен адвокатска практика и също така разполагаме с добре подготвени и квалифицирани икономисти за да могат нашите клиенти спокойни и удовлетворени от правно-икономическите услуги, които предлагаме в София.

Основните области на търговското право са:

 • Изготвяне и консултации по търговски договори и сделки.
 • Преструктуриране на Бизнеси.
 • Корпоративно консултиране, включително увеличение на капитала.
 • Корпоративно управление, включително мита, спазване на правните изисквания и т.н.
 • Търговски спорове и решаване на спорове.
 • Изготвяне на планове за стимулиране на персонала.
 • Франчайз изисквания, договори.
 • Сливания и придобивания.
 • Покупка и продажба на бизнеси.
 • Международен бизнес и търговия.
 • Консултации свързвани с търговската практика.
 • Регистрация на дружества на територията на страната.
 • Вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози.