About angel

This author has not written his bio yet.
But we are proud to say that angel contributed 5 entries already.

Entries by angel

Какво представлява предбрачният договор?

Предбрачните договори все повече навлизат в живота и на българите. Все повече хора се обръщат към нотариуси и адвокати, преди да сключат брак. Предбрачният договор е в състояние да ви спести много разправии и нерви в случай на раздяла. В съвременния свят всичко се изменя бързо, и хората – включително. Ако не бъде сключен предбрачен […]

Адвокат в София за имотни казуси

Когато сте изправени пред имотен казус, ще ви е нужен добър адвокат, който да е в състояние да ви окаже съдействие и да защити интересите ви. Нужен ще ви е специалист с богат опит в областта на правото на собственост, а също и ограничените вещни права, свързани с него – правото на преминаване, правото на […]

Препоръчайте ми адвокат за имот в София

Адвокат по имотни дела, е необходим, за да окаже съдействие при изготвянето на различни видове договори. Те могат да са граждански или търговски, възмездни или безвъзмездни, едностранни или двустранни. Ще ви трябва и за консултация и правна помощ в случай на събиране на вземания. Как да изберете адвокат? Добрият адвокат по имотни дела трябва да […]

Легализация на важни документи

Отпада необходимостта от легализация на важни документи за гражданско състояние. Това предвижда одобрен от Комисията по правни въпроси Регламент, който предстои да бъде одобрен и от Европейския парламент. Съгласно новия Регламент отпада необходимостта от легализация или апостил на важни документи за гражданско състояние, когато са издадени и се ползват в рамките на Европейския съюз. Регламентът има […]

Как чужденец може да получи виза за дългосрочно пребиваване в Република България?

Условията и редът за получаване виза за дългосрочно пребиваване и в последствие на разрешение за продължително пребиваване в Република България са предмет на изрични разпоредби от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), Правилника за прилагане на ЗЧРБ (ППЗЧРБ) и Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим (НУРИВОВР). […]

Обадете ни се
Заведи ме