About vladimirus

This author has yet to write their bio.
Meanwhile lets just say that we are proud vladimirus contributed a whooping 4 entries.

Entries by

Някои специфики на процедурата по вписване на договор

Нека в тази статия разгледаме някои характерни особености на процедурата по вписване на договор и в частност – на договор за прехвърляне на предприятия в имотния регистър Да се извърши вписване на договор за прехвърляне на ТД в имотния регистър означава да сте запознати с обектите, субектите, характера на взаимоотношенията, условията, на които трябва да […]

Припознаване на дете – с какви права разполага детето?

Как се оповестява припознаване? Съобщаването на припознаване следва съдебния ред и ясно регламентирана от закона процедура. Длъжностното лице по гражданското състояние трябва да се съобрази със седемдневния срок и своевременно информира засегнатата страна за извършването му. Детето има право да узнае за процедурата, ако е навършило 14-годишна възраст. За нея се известява и Дирекция „Социално […]

Режим на лично отношение с дете

Въпросът, касаещ режим на лично отношение с дете, е все по-актуален и важен. В България голям процент от семействата завършват с развод, като последиците обикновено са най-тежки за децата. Когато съдът е отредил родителските права на единия родител, то за другия остават договорената издръжка.. и режим на личните отношения между него и детето му. Режимът […]

Уреждане на ипотека след развод

Вероятно проблемът, свързан с уреждане на ипотека след развод, е един от най-деликатните такива в юридическата сфера. През последните десетилетия се увеличава броят на разводите, което прави уреждането на ипотека след развод изключително актуална тема. Когато по време на брака семейството е решило да изплаща ипотека, подялбата на жилището или погасяването на ипотеката след развода […]

Обадете ни се
Заведи ме