Законът свързан с интернет и онлайн телекомуникациите често е наричан накратко Кибер право. Много от понятията, които се използват в тази част на правото в действителност не са толкова нови. Въпреки това, по начина, по който те се прилагат се променят непрекъснато поради нарастващия брой на компютрите в населението и това неимоверно влияе на ежедневното ни в общуване, на бизнеса и развлеченията ни.

В днешно време е все по-трудно да си представим, че може да управляваме успешен бизнес без използването по някакъв начин на интернет и интернет технологии.

Някои от понятия в интернет правото все още са прекалено нови и не разполагат с необходимата правна дефиниция. Това е свидетелство за това как бързо се развива тази област и правната регулация се опитва да се справи с иновациите на бизнеса.

Нашият екип разполага с опитни IT специалисти, които имат уменията, необходими, за да Ви помогнем през джунглата от правила, регулации, принципи, понятия и максими.

Част от областите, които включва IT правото са:

 • Договори за изработка на интернет сайт / онлайн магазин и други специфични платформи и продукти
 • Клиентски общи условия
 • Авторско право и пиратство
 • Кибертормоз и тормоз
 • Клевета в интернет
 • Свобода на информацията
 • Интернет измами
 • Правила за поверителност
 • Спам
 • Условия за използване на уеб сайт
 • Общи условия на уеб сайт.