Публикации

Когато сте изправени пред имотен казус, ще ви е нужен добър адвокат, който да е в състояние да ви окаже съдействие и да защити интересите ви. Нужен ще ви е специалист с богат опит в областта на правото на собственост, а също и ограничените вещни права, свързани с него – правото на преминаване, правото на ползване, правото на надстрояване, на пристрояване, облигационното право и т.н.

Строителните фирми също имат нужда от компетентен адвокат, който да ги обслужва. Read more

Адвокат по имотни дела, е необходим, за да окаже съдействие при изготвянето на различни видове договори. Те могат да са граждански или търговски, възмездни или безвъзмездни, едностранни или двустранни. Ще ви трябва и за консултация и правна помощ в случай на събиране на вземания.

Как да изберете адвокат?

Добрият адвокат по имотни дела трябва да разполага не само със знания, но също така и с опит, защото без съмнение именно той учи най-добре. Комуникативните му умения трябва да бъдат отлично развити.

Добри адвокати, които са специалисти по събиране на вземания, са много търсени от страна на клиентите. Успяват с минимални усилия и в кратки срокове да събират вземанията на клиентите си. Read more

Обадете ни се
Заведи ме