Публикации

Адвокат в София за имотни казуси

Когато сте изправени пред имотен казус, ще ви е нужен добър адвокат, който да е в състояние да ви окаже съдействие и да защити интересите ви. Нужен ще ви е специалист с богат опит в областта на правото на собственост, а също и ограничените вещни права, свързани с него – правото на преминаване, правото на […]

Препоръчайте ми адвокат за имот в София

Адвокат по имотни дела, е необходим, за да окаже съдействие при изготвянето на различни видове договори. Те могат да са граждански или търговски, възмездни или безвъзмездни, едностранни или двустранни. Ще ви трябва и за консултация и правна помощ в случай на събиране на вземания. Как да изберете адвокат? Добрият адвокат по имотни дела трябва да […]

Обадете ни се
Заведи ме