Нашата Цел е да

Работим неуморно, за да защититаваме изцяло интересите на нашите клиенти

Застрахователно право

Когато сключваме застрахователна полица, очакваме да придобием спокойствие поради факта, че щетите ще бъдат покрити в случай, че претърпите загуба или нараняване на вас или на член от семейството, имуществени щети или други форсмажорни ситуации.

Данъчно право

Моята цел е да намеря най-ефективния от гледна точка на данъчното облагане начин, по който клиентите ми да постигнат своите бизнес цели. Като данъчен адвокат предоставям консултации в областта на данъка върху доходите, ДДС, митническо облагане, обществените поръчки, данъка върху стоките и услугите и данъка върху продажбите.

Авторско право

Физическо или юридическо лице може да притежава интелектуална собственост. Произведения, които могат да носят авторски права, ще бъдат под формата на оригинални литературни, драматични, музикални или художествени произведения, както и звукозаписи, кинематографични филми, телевизионни и радиопредавания и други подобни.