Адвокатски хонорари в София на Росица Астакова за 2023

В Република България  с наредба на висшия адвокатски съвет е регламентиран минималният размер на адвокатските възнаграждения. Това означава, че договореният хонорар между клиента и неговия адвокат не може да е по-нисък от този минимум.

Адвокатски услуги /процесуално представителство/

Вид на делотоЗа една инстанция
1Изготвяне на документи за развод БЕЗ явяване в заседание200 лв.
2Развод по взаимно съгласие400 лв.
3Развод по исков ред1200 лв.
4Самостоятелен иск за издръжка на малолетно / непълнолетно дете, за увеличаване / намаляване на издръжка500 лв.
5Иск за оспорване на бащинство1200 лв.
6Иск за родителски права / установяване на режим на лични отношения.цената се определя след запознаване със текущия казус
7Образуване на изпълнително производство за предаване на дете въз основа на издаден изпълнителен листцената се определя след запознаване със текущия казус
8Производство по Закона за защита от домашно насилие1200 лв.
9Иск за промяна на име400 лв.
10Трудово делоСпоред материалния интерес, но не по-малко от 800 лв.
11Изготвяне на брачен договорот 250 лв. според данъчна оценка на имота
12Изготвяне на нотариален актот 250 лв. според данъчна оценка на имота
13Производство по екзеватура (признаване на чуждестранен съдебен акт)500 лв.
14Жалба до Европейския съд по правата на човека (Страсбург)2000 лв.
15Жалба срещу наказателно постановление без явяване в съдебна зала150 лв.
16Отказ от наследство150 лв.
17Дело за делбаот 1500 лв. според данъчната оценка на имотите

За процесуално представителство по дела с определен интерес адвокатското възнаграждение е следното:

ИнтересХонорар
1Процесуално представителствоот 400 лв. според стойността на иска

Други хонорари

  1. Устна консултация на място в кантората до 30 минути: 50 лв.
  2. Проучване на вече образувано дело на място в съда /конкретен казус/ и изразяване на становище по него: 450 лв.
  3. Абонаментно обслужване на търговци, общини и други юридически лица – 800 лв. / месец.
  4. Изготвяне на пълномощни, писма и др. документи – 50 лв. за първа страница и 20 лв. за всяка следваща.
Обадете ни се
Заведи ме