Споровете на работното място могат да бъдат трудни и неприятни за голяма част от нас. Основната причина за това в повечето случаи се дължи на безотговорното отношение на ръководните и изпълнителни лица в дружеството, които не се опитват или не могат да намерят решения за текущите проблеми. Неизменно с това обаче Вие започвате да осъзнавате, че ситуацията не може да бъде разрешена без правна консултация с адвокат - точно това което ние Ви предлагаме. 

Понякога една правна консултация с адвокат свързвана с трудови правни въпроси е единственият начин да се разреши успешно даден трудов договор или въпроси свързани с това. Ние също така разбираме, че въпросите свързани с трудовото право трябва да се борави както с решителност, така и с правилна преценка. Нашата правна кантора по трудово право в София са в идеална позиция да защитим Вашата професионална репутация и да гарантираме настоящето и бъдещето Ви финансова стабилност. Ще Ви предоставим стратегически и реалистични съвети на базата на действащото законодателство за да постигнем решение на Вашите индивидуални опасения.

Консултацията при адвокат не означава непременно започване на дело.

В голяма част от случаите, ние постигаме съгласие с работодателите за бързото уреждане на взаимоотношенията с техните служители. Нашия екип ще проведе дискретна консултация с Вашия работодател за получаване на финансово обезщетение.