Легализация на важни документи

чт, 10 дек 2015 12:41, 39 преглеждания

Отпада необходимостта от легализация на важни документи за гражданско състояние. Това предвижда одобрен от Комисията по правни въпроси Регламент, който предстои да бъде одобрен и от Европейския парламент. Съгласно новия Регламент отпада необходимостта от легализация или апостил на важни документи за гражданско състояние, когато са издадени и се ползват в рамките на Европейския съюз.

51
Виж целия текст

Как чужденец може да получи виза за дългосрочно пребиваване в Република България?

чт, 10 дек 2015 12:35, 36 преглеждания

Условията и редът за получаване виза за дългосрочно пребиваване и в последствие на разрешение за продължително пребиваване в Република България са предмет на изрични разпоредби от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), Правилника за прилагане на ЗЧРБ (ППЗЧРБ) и Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим (НУРИВОВР).

51
Виж целия текст
Изпрати съобщение x